Czytając, przeglądając czy używając sklepu internetowego bobasstyl.pl akceptujesz zasady zawarte w poniższym dokumencie.
Jako właściciel bobasstyl.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdą osobę korzystającą z serwisu bobasstyl.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawowe zasady:

1.Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników naszego serwisu.
2.Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie naszego serwisu.
3.W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku niektórych formularzy, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Umożliwiają one szybki i łatwy kontakt. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły.
4.Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem bobasstyl.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty (np. informacje o produktach, promocjach, zmiany, wewnętrzne informacje, nie komercyjne listy np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp...)
5.Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach bobasstyl.pl.